Energiemarkt in Nederland Informatie voor alle energieverbruikers

Deze informatie over de energiemarkt bestemd voor iedereen die zich op de markt begeeft, dus zowel als gebruiker (particulier en zakelijk) of voor wie er professioneel mee bezig is (maatschappijen, intermediairs, adviesbureaus en andere autoriteiten).

EnergieMarktInformatie.nl heeft tot doel het onafhankelijk informeren van energieverbruikers in Nederland over de energiemarkt, inclusief alle relevante en actuele gegevens.

Via EnergieMarktInformatie.nl wordt de werking van de markt uitgelegd, zoals; wie zijn de aanbieders, hoe is de prijs opgebouwd en welke factoren hebben daar invloed op. Dit voor zowel elektriciteit als gas.

Als een soort kenniscentrum hebben we alle informatie verzameld en hebben geprobeerd dit zo overzichtelijk mogelijk weer te geven. Daarmee willen we een bijdrage leveren in de vrije markt en hopen op inzicht bij de energieverbruikers, zowel particulier, bedrijven, instellingen als overheden.

De informatie komt deels vanuit talloze openbare bronnen, maar worden nergens centraal, zo compleet en uitgebreid weergegeven. Desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de inhoud van deze site of nieuwsberichten en kan EnergieMarktInformatie.nl geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitwerking en/of verkeerde interpretatie ervan. Ook de nieuwsbrieven worden met de grootste zorgvuldigheid opgesteld op basis van beschikbare informatie en indicatoren.

Wilt u een bijdrage leveren aan EnergieMarktInformatie.nl, dat kan! We doen er namelijk alles aan om feitelijk juiste inhoud te publiceren en om deze inhoud actueel te houden. Tips en suggesties zijn welkom via het contactformulier. Daar kunt u ook terecht met al uw overige vragen.

Doelgroep Eindgebruikers Wat voor gebruiker bent u ?

Van oudsher was iedere energie gebruiker in Nederland gebonden aan de energieleverancier die toevallig de elektriciteit en/of gas leverde in een het gebied waar de afnemer woonde.

In de meeste gevallen was dit dezelfde partij die ook verantwoordelijk was voor de infrastructuur (de kabels, buizen en meters); de netbeheerder. Er was nog geen enkele concurrentie, de leverancier had een monopolie op het leveren van energie.

Met de “Gaswet en Elektriciteitswet 1998” is een aanvang gemaakt met de privatisering en liberalisering van de energiemarkt. De energiemarkt is geliberaliseerd in opdracht van de Europese Unie, de Unie wil 'een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU'. Als uiterste datum waarop de liberalisering van de energiemarkt gestalte moeste krijgen, gaf de Europese Unie 1 juli 2007. In 2001 werd begonnen met het liberaliseren van de markt voor grootverbruikers. Per 1 juli 2001 werd ook voor kleinverbruik consumenten de energiemarkt vrijgegeven eerst alleen voor groene stroom. Per 1 juli 2004 is de energiemarkt volledig vrijgegeven voor elektriciteit en gas.

Sinds de liberalisering van de energiemarkt is iedereen vrij om zelf een leverancier voor elektriciteit en/of gas te kiezen. Een groot aantal nieuwkomers op de energiemarkt hebben de liberalisering aangegrepen om te gaan concurreren met de bestaande energiebedrijven.

Binnen de energiemarkt wordt er een onderscheidt gemaakt tussen ‘particulier’ en ‘zakelijk’. Het belangrijkste verschil is dat consumenten vanuit de overheid veel beter beschermd worden. Vaak zijn particuliere energiecontracten om die reden nog gunstiger dan zakelijke contracten, ook door welkomstpremies en actietarieven. De kleinverbruik aansluiting zijn dan wel gelimiteerd tot een maximaal aantal kWh stroom en m³ gas.

Nieuws over de energiemarkt 6 meest recente blogitems

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties