Missie / Visie Open en transparant

Het informeren over en daarmee bevorderen van de transparantie binnen de elektriciteits- en aardgasmarkt in Nederland.

Onze missie

We willen bijdragen in een efficiënte en betrouwbare werking van de energiemarkt, dit door het beschikbaar stellen van alle actuele en relevante informatie. EnergieMarktInformatie.nl kan gezien worden als kenniscentrum van de energiemarkt in Nederland.

We informeren de energieverbruiker, zowel particulier, bedrijven, instellingen als overheden. We stimuleren het gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt en hopen op vertrouwen bij de energieverbruikers.

Onze visie

We dragen in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante energiemarkt. We realiseren onze missie via open communicatie tussen de marktspelers en de energieverbruikers.

Onze waarden

Betrokken

 •   We zijn begaan met wat leeft op de elektriciteits- en gasmarkt en in onze organisatie;
 •   We ondernemen en ondersteunen initiatieven die de energieafnemer ten goede kunnen komen;
 •   We gedragen ons steeds klantvriendelijk bij onze contacten met de burgers en bedrijven en andere belanghebbenden;
 •   We doen ons best om zo snel mogelijk een goede oplossing of correct antwoord te bezorgen.

Integer

 •   We houden ons aan de geldende wetten, regels en procedures;
 •   We gaan zorgvuldig en verantwoord om met onze middelen;
 •   We zijn onafhankelijk, onpartijdig, objectief en rechtvaardig in onze handelingen;
 •   Wat we doen, doen we goed en we doen wat we zeggen.

Open

 •   We staan steeds open voor dialoog met onze belanghebbenden;
 •   We hebben een open geest en moedigen creatieve en innovatieve ideeën aan;
 •   We communiceren transparant over wat, waarom en hoe we iets doen;
 •   We informeren duidelijk en eerlijk over zaken die goed en niet goed lopen.
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties