Zakelijk Klein- en grootverbruik

Als zakelijke gebruiker bepaal je zelf de energieleverancier. Afhankelijk van de aard en omvang van de energieportefeuille worden de afspraken in één of meerdere overeenkomsten vastgelegd. Daarbij is het niet verplicht om elektriciteit en gas van dezelfde maatschappij te betrekken, zelfs niet op één leveringsadres.

De wet maakt binnen de categorie zakelijke aansluitingen onderscheid tussen kleinzakelijke aansluiting of grootzakelijke aansluiting (grootverbruiker). Dit verschil is van belang voor het leveringscontract en de netwerkkosten, maar ook voor bijvoorbeeld de hoogte van de opzegvergoeding.

De risico’s en behoeften van een zakelijke verbruiker zijn wezenlijk anders dan die van een consument. Waarbij de Elektriciteits- en Gaswet kleinverbruikers beter beschermt dan grootverbruikers. Een energieleverancier heeft bijvoorbeeld een speciale vergunning van ACM (Autoriteit Consument & Markt) nodig om energie aan kleinverbruikers te mogen leveren.

U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitswet als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat.

Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energierekening. U kunt ook bij uw netbeheerder(s) navragen wat de grootte van uw elektriciteit- en/of gasmeter is.

In sommige gevallen kunnen zakelijke gebruikers ook elektriciteit verkopen aan energieleveranciers. Dit kan wanneer het bedrijf zelf meer elektriciteit produceert dan er gebruikt wordt. De opbrengst van de elektriciteit die wordt geleverd aan de energieleverancier is helemaal afhankelijk van de afspraken hierover. Men kan niet zondermeer uitgaan van salderen, maar zal het (leverings)contract en (algemene) voorwaarden moeten raadplegen voor de eventuele terugleververgoeding.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties