Particulier Als consument goed beschermd

De consument heeft de vrije keuze om te bepalen wie haar energieleverancier is. De consument en energieleverancier tekenen beiden een contract om afspraken te maken over de levering en kosten van de elektriciteit. De consument wordt beschermd door regelgeving voor energieleveranciers. Hierop wordt toegezien door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De wet maakt binnen de categorie kleinverbruiker onderscheid tussen consumenten en zakelijke klanten. Dit onderscheid is van belang bijvoorbeeld bij de hoogte van de opzegvergoeding en de bedenktermijn. In de praktijk geven de meeste energieleveranciers 14 dagen bedenktijd, maar u kunt dit het beste altijd controleren in de voorwaarden.

U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitswet als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 Ampère (ca 100.000 kWh). Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energierekening.

U bent een kleinverbruiker voor de Gaswet als u maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Een gemiddeld huishouden bezit meestal een G4 of G6 gasmeter met een doorlaatwaarde van maximaal 10 kubieke meter per uur. U vindt de grootte van uw gasmeter terug op uw gasmeter.

U kunt ook bij uw netbeheerder(s) navragen wat de grootte van uw elektriciteit- en/of gasmeter is.

Consumenten moeten te allen tijde correct benaderd worden door energieleveranciers en mogen nooit zo maar worden afgesloten van energie. Een energieleverancier mag de energietoevoer pas afsluiten wanneer de klant niet reageert op betalingsherinneringen. De consument moet daarnaast altijd de mogelijkheid krijgen om een betalingsregeling aan te gaan, voordat de levering volledig wordt stopgezet.

In sommige gevallen kunnen consumenten ook elektriciteit verkopen aan energieleveranciers. Dit kan wanneer de consument zelf meer elektriciteit produceert dan er gebruikt wordt. De opbrengst van de elektriciteit die wordt geleverd aan de energieleverancier wordt afgetrokken van de hoeveelheid die een consument moet betalen voor het energieverbruik. Dit proces wordt salderen genoemd.

Opzegvergoeding

Een vergoeding die u (soms) betaalt omdat uw energiecontract niet op de afgesproken tijd of wijze opzegt. Dit geldt dus met name voor energiecontracten van bepaalde tijd.

U kunt op drie momenten uw energiecontract opzeggen:

 •   op de datum dat het contract afloopt:
  U hoeft dan niets te betalen. U moet wel op tijd, minimaal 30 dagen voordat het contract afloopt, aan uw energiebedrijf melden dat u op die datum wilt stoppen.
 •   na de einddatum van uw contract:
  Het contract mag wel stilzwijgend verlengd worden. Maar dat mag alleen als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. En loopt door totdat u het zelf opzegt, vaak nog met een opzegtermijn.
 •   voordat het contract afloopt:
  Dan moet u misschien een opzegvergoeding betalen. Hieronder staat daar meer over.

Kijk in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energiebedrijf. Hieronder staat in welke gevallen en/of hoeveel u dan maximaal moet betalen als particulier.

Het energiebedrijf mag dit voor gas én voor elektriciteit aan u vragen. Als u met allebei stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal hoeft te betalen:

Resterende looptijd contact: Maximale opzegvergoeding:
korter dan 1,5 jaar € 50,=
1,5 - 2 jaar € 75,=
2 tot 2,5 jaar € 100,=
langer dan 2,5 jaar € 125,=

Het energiebedrijf mag uiterlijk bij uw eindafrekening om een opzegvergoeding vragen. Een eindafrekening moet binnen 6 weken na een overstap of verhuizing worden verstuurd. Brengt het energiebedrijf de opzegvergoeding later in rekening? Dan hoeft u deze opzegvergoeding niet te betalen. Geef dit wel aan het energiebedrijf door.

Bedenktijd

De wet zegt dat elk aanbod van energieaanbieders begrijpelijk, vergelijkbaar, duidelijk en volledig moet zijn. De verkoper van het energiecontract dient de consument er tevens ook op te wijzen dat men een bedenktijd heeft van 14 dagen en in die tijdsduur zijn contract mag annuleren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de naleving en heeft in november 2014 het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ gepubliceerd.

Als particulier heeft u dus altijd 14 kalenderdagen bedenktijd na ontvangst van de contractbevestiging van uw nieuwe leverancier. Ook weekenddagen en feestdagen worden in de bedenktijd meegenomen. Wanneer u gebruik maakt van de veertien kalenderdagen bedenktijd krijgt u alle betaalde bedragen terug en de leverancier zal de levering zo snel mogelijk opschorten. Het is dan wel van belang dat u zo snel mogelijk een nieuw energiecontract afsluit bij een nieuwe leverancier. Wanneer u dit niet doet heeft u immers geen lopend energiecontract.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een spoedlevering aan te vragen, bijvoorbeeld wanneer uw netbeheer u dreigt af te sluiten omdat u geen energiecontract heeft. Wanneer u een spoedlevering aanvraagt bij uw energieleverancier ziet u af van de wettelijke 14 kalenderdagen bedenktijd!

Vergelijk

Om goed te kunnen vergelijken zal eerst duidelijk moeten zijn WAT je wilt vergelijken.

Misschien is de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker dan de laagste prijs of wil u per se groene stroom. Het kan ook zijn dat u, om wat voor reden dan ook, juist wel of niet bij een bepaalde maatschappij wil inkopen.

Belangrijk is om de huidige en toekomstige situatie te kennen, dus kortom uw behoefte bepalen;

 •   Weet wat uw jaarverbruik voor energie is?
 •   Zowel voor gas als elektra (piek/dal of enkel)?
 •   Verwacht u een verandering voor de toekomst?

Wat voor contract of (algemene) voorwaarden vind u belangrijk?

 •   Contract voor bepaalde of juist onbepaalde tijd.
 •   Looptijd en eventuele automatische verlengt.
 •   Vaste of variabele prijs.
 •   Vaste en verborgen kosten.
 •   Betaalvoorwaarden.
 •   Mogelijkheden en vergoeding (boete) bij overstappen.
 •   Overige kortingen, garanties en algemene voorwaarden.

Nadat de alle wensen en eisen duidelijk zijn, kan de daadwerkelijke vergelijking beginnen.

 •   Zelf (geselecteerde) producten en maatschappijen doorspitten
 •   Via één of meerdere (prijs)vergelijkingssites
 •   Contact opnemen met een energiemarkt specialist of intermediair.

Voor elk van bovenstaande vergelijkingsmogelijkheden valt wat te zeggen.

 •   Alles zelf doen kost veel tijd en de kans bestaat dat je toch nog iets over het hoofd ziet. Heb je wel de juiste of objectieve expertise in huis om de beste vergelijking te maken?
 •   Is het resultaat van de vergelijking wel volledig en voldoende duidelijk. Is de vergelijkingssite wel echt onafhankelijk of worden ze betaald door één of meerdere maatschappijen?
 •   Levert het advies van een specialist wel voldoende op? Bijkomende toegevoegde waarde is controle van de persoonlijke situatie en uitleg over de totstandkoming van de vergelijking.

Bedenk daarbij steeds;

 •   Wat is het verdienmodel en hoe transparant zijn ze hierin.
 •   Is doorrekening of offerte duidelijk, ook qua ‘actie tarieven’ en ‘cash back’ voorwaarden.
 •   Zijn er voldoende energieproducten in de vergelijking meegenomen.
 •   Op basis waarvan is de vergelijking gemaakt en welke factoren zijn dus meegenomen.
 •   Heb ik mijn persoonlijke situatie kunnen aangeven, dus past het aanbod bij mijn wensen.

Tot slot is het belangrijk om regelmatig opnieuw de afweging te maken; dit kan één keer per jaar, aan het einde van de looptijd of een keer tussendoor.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties