Disclaimer Energie Markt Informatie

We stellen het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze informatie en onze internetsite bezoekt. De informatie op deze site wordt permanent zo accuraat mogelijk weergegeven. Alle informatie op deze site is te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van EnergieMarktInformatie.nl uitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan EnergieMarktInformatie.

De informatie op deze internetsite mag, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van EnergieMarktInformatie.

Virussen en veiligheid

EnergieMarktInformatie.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, wormen en andere ongewenste software. Evenwel kunnen we de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Uw vragen, suggesties en commentaar

EnergieMarktInformatie wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door EnergieMarktInformatie.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Energie Markt Informatie behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Verzonden e-mail(s)

Door EnergieMarktInformatie.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. EnergieMarktInformatie.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties