Trianel Energie

Trianel Energie

Trianel Energie BV is een Nederlands energiebedrijf dat in 1999 is opgericht als dochterbedrijf van het Duitse Trianel GmbH. Trianel bood partijen de mogelijkheid van een white label-constructie. Dit is een constructie waarmee gebruik maakt wordt van de vergunning en vaak ook de backoffice van een gevestigd energiebedrijf.

Het faillissement van Orro is mede de oorzaak van het omvallen van Trianel Energie BV.

Daarnaast behoren de tarieven die via de white label- of wederverkopers-constructies door lokale initiatieven (coöperaties) aangeboden worden tot de hoogste in de markt.

Failliet verklaard op 27 december 2012.

Contact details


Failliet
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties