EDSN Energie Data Services Nederland B.V.

EDSN

EDSN is de uitvoeringsinstantie voor het ondersteunen van de vrije energiemarkt in Nederland en functioneert als de spil in de informatievoorziening.

EDSN voorziet in het berichtenverkeer en de gegevensuitwisseling tussen de marktpartijen met betrekking tot de wettelijke en niet-wettelijke ketenprocessen. EDSN werkt in opdracht van regionale en landelijke netbeheerders, de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) en andere marktpartijen zoals de energieleveranciers.

De kerntaak van EDSN is het faciliteren van de vrije markt in de energiesector als uitvoeringsinstantie. Daartoe exploiteert EDSN een aantal centrale registers die de basis vormen van de vrije markt processen, zoals het overstappen van klanten tussen leveranciers en de administratie van de onderlinge afrekeningen. EDSN waakt over de vrije markt processen en levert de administratieve grondslag voor de facturatiestromen tussen marktpartijen.

Contact details  www.edsn.nl
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties