Tags

Overzicht

Aansluit- en transportovereenkomst

 

Aansluiting

 

Aanvangsdatum

 

Aardgas

 

Aardgaskwaliteit

 

Additionele capaciteit

 

Afname installatie

 

Afnemer

 

Algemene Voorwaarden

 

Allocatiepunt

 

APX

 

APX verrekening

 

Bar

 

Baseload

 

Basislastcapaciteit

 

Biomassa

 

Bruinkool

 

Budgetmeter

 

Calorische bovenwaarde

 

Calorische waarde

 

Capaciteitsgas

 

CBW

 

CER

 

Certificatenmarkt

 

Certificatenplichtige

 

Certificatenverplichting

 

CET

 

CO2

 

CO2-handel

 

Cokes

 

Commodity prijs

 

Comptabel verbruik

 

Contract Einde Register

 

Contractjaar

 

Correctiefactoren gas

 

Dag

 

Directie Toezicht Energie

 

DTe

 

EAN-code

 

EDSN

 

Elektriciteit

 

Elektriciteitsdistributie

 

Elektriciteitsdistributienet

 

Elektriciteitswet

 

Elektrische installatie

 

Emissiehandel

 

Energie Data Services Nederland

 

Energiebelasting

 

Energiekamer

 

Energietransitie

 

Enkeluren

 

Entrypunt

 

Erkende Meetverantwoordelijke

 

EURIBOR

 

Evenwichtsverantwoordelijke

 

EVHI-meetinrichting

 

Exit- en connectiekosten

 

Exitpunt

 

Febeg

 

Fossiele brandstoffen

 

G-gas

 

Garanties van Oorsprong

 

GasTerra

 

GasTransportServices

 

Gaswet

 

Geaggregeerd Ontvangstation

 

Gevolmachtigde

 

Golfslagenergie

 

Goningen gas

 

GOS

 

Grijze elektriciteit

 

Groen gas

 

Groene elektriciteit

 

Groene energie

 

Groene stroom

 

Groepsmaatschappij

 

Grondstoffen

 

Grootverbruiker

 

GTS

 

GvO

 

H-gas

 

Heffingskorting

 

Hernieuwbare bronnen

 

Hoogcalorisch gas

 

Hoogteligging

 

ICE ENDEX

 

ISO

 

Kilovoltampère

 

Klantgegevens

 

Kleinverbruiker

 

Kolen

 

Koper

 

Kredietwaardigheid

 

kVA

 

kWh

 

Landelijk Net Beheerder

 

LET

 

Leverancier

 

Leveranciersmodel

 

Levering

 

Leveringsinstallatie

 

Leveringsovereenkomst

 

Leveringsperiode

 

Leveringspool

 

Leveringspunt

 

Liquefied Natural Gas

 

LNB

 

LNG

 

Looptijd

 

Luchtdrukcorrectie

 

Maand

 

Mantelovereenkomst

 

Maximum uur capaciteit

 

Meetbedrijven

 

Meetcode

 

Meetinrichting

 

Meetverantwoordelijke Partij

 

Megajoule

 

Megawatt

 

MJ

 

MW

 

 

NAP

 

Net

 

Netbeheerder

 

Netbeheerdersmodel

 

Netcode

 

Niet herleid volume

 

Nm³

 

NOx

 

ODE

 

Off Peak Uren

 

Olie

 

Onbalans

 

Ontheffinghouder

 

Opslag duurzame energie

 

OTC

 

Over The Counter

 

Overeenkomst

 

Overmacht

 

Partij(en)

 

Peak Uren

 

Peakload

 

Profielgrootverbruiker

 

Programma Verantwoordelijke

 

Programma Verantwoordelijkheid

 

PV

 

PV-installatie

 

Rating Agency

 

Reconciliatieprijs

 

Redelijk en Zorgvuldig Operator

 

Referentie jaarhoeveelheid

 

Regionale Netbheerders

 

Renewables

 

RNB

 

SLP

 

Synthetisch lastprofiel

 

Systeem DS

 

Systeembalans

 

Systeemcode

 

Technische Code Elektriciteit

 

Telemetriegrootverbruiker

 

Temperatuurcorrectie

 

TenneT

 

Title Transfer Facility

 

Transporteur

 

Transporttarief

 

TTF

 

Uur

 

Verblijfsfunctie

 

Werkdag

 

Windenergie

 

Zonne-energie

Energie Markt Informatie.nl

Energie
Markt
Informatie.nl


Email

info@energiemarktinformatie.nl

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties