Comptabel verbruik

Tags

Bij afnemer gemeten verbruik, zoals opgegeven door verantwoordelijk meetbedrijf, herleid door de regionale netbeheerder naar m3(n).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties