Correctiefactoren gas

Tags

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging.
De conventionele gasmeter constateert geen verschil in calorische waarde en registreert zowel bij hoog-, als laagcalorisch gas dezelfde kubieke meters. Omdat de gasprijzen gebaseerd zijn op de basis verbrandingswaarde, moet het gemeten gasverbruik bij calorische afwijkingen dus worden aangepast.

Wanneer er sprake is van een correctie worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid. Daarmee kan het werkelijke verbruik (wat dient te worden afgerekend) dan hoger of lager zijn dan wat de gasmeter aangeeft ( in m3).
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties