Directie Toezicht Energie

Tags

Afgekort naar DTe (per 1 juni 2008 Energiekamer) was onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en is belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Elektriciteits- en gaswet. Inmiddels zijn deze taken overgaan naar de ACM (Autoriteit Consument & Markten).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties