EAN-code

Tags

Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. Elke aansluiting voor gas en elektriciteit heeft in Nederland een eigen, unieke EAN-code. Deze wordt onder andere gebruikt voor de berekeningen van nota’s

De EAN-code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers. Leveranciers en netbeheerders kunnen met de EAN-code direct zien over welke aansluiting het gaat. Transporteurs en leveranciers van energie gebruiken de EAN-code in hun onderlinge communicatie. Zo weten zij zeker dat ze het over dezelfde aansluiting hebben. De nummers worden bijgehouden in het centraal aansluitingenregister, maar ook vermeld op de energierekening of nota van de netbeheerder.

EAN staat voor European Article Numbering (Europese artikelnummering).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties