EVHI-meetinrichting

Tags

Elektronisch Volume Herleidbaarheid Instrument.

Dit instrument corrigeert de verbruiken gas die uit de gashoofdmeter komt voor druk (P), temperatuur (T) en compressibiliteit (Z).
Een gasmeter met EVHI is bij wet verplicht bij een verbruik van meer dan 170.000 m3 gas per op jaarbasis. Deze geeft inzicht in echt gasverbruik door correctie van druk en temperatuur.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties