Hernieuwbare bronnen

Tags

Energiebronnen die opnieuw gewonnen kunnen worden en daardoor onuitputtelijk zijn. Dat zijn, naast energiebronnen als wind, zon en water, in Nederland voornamelijk biomassa en huishoudelijk afval. Zie ook Renewables.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties