Leveringsinstallatie

Tags

Betekent de productie, transport en verwerkingsinstallaties en reservoirs (ongeacht of deze in eigendom, of anderszins, toebehoren aan verkoper) upstream tot de aansluiting, welke installaties leverancier in staat stellen te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende transacties.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties