Mantelovereenkomst

Tags

De overeenkomst tussen leverancier en gevolmachtigde inzake de koop, verkoop en levering van elektriciteit aan afnemers die door de gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties