Niet herleid volume

Tags

Onder niet herleid volume (van aardgas) wordt verstaan de gemeten hoeveelheid m3 aardgas.

Een EVHI zet de door de gasmeter geregistreerde kubieke meters gas onder bedrijfscondities (niet herleid volume) om naar kubieke meters gas onder normaal condities (herleid volume).

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties