Partij(en)

Tags

Leverancier en grootverbruiker zijn ieder een partij. gezamenlijk worden zij aangeduid als partijen.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties