RNB

Tags

Regionale Netbheerders. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van Gasunie Transport Services (GTS), die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties