Levering

Afnemers van elektriciteit en/of gas sluiten een contract voor de levering van energie met een energieleverancier. De leverancier zorgt er vervolgens voor dat er gedurende het contract voldoende energie aanwezig is om aan de verwachte vraag van de afnemer te voldoen. Per aansluiting is men vrij om een leveringsovereenkomst, maar ook leverancier, te kiezen. Men kan dus voor elektra en gas ieder een andere maatschappij hebben. De leverancier is overigens niet de enige partij die de afnemer zelf vrij kan kiezen. De energierekening bestaat voor ca. 40 tot 50% uit leveringskosten.

Deze leveringskosten zijn te onderscheiden in vaste vergoedingen en variabele kosten.

Vaste en variabele kosten

Vaste leveringskosten: dit zijn de kosten die u standaard betaalt, ongeachte de hoeveelheid energie die u verbruikt. Daarbij kun je denken aan vastrecht, administratiekosten, incassokosten of andere overeengekomen vergoedingen.

Variabele leveringskosten: de kosten die u betaalt afhankelijk van de door u gebruikte eenheden gas of elektra (m³ of kWh), vermenigvuldigt met de afgesproken tarieven of overeengekomen vergoedingen. In soms gelden er nog toeslagen, zoals een regiotoeslag voor gas.

Transporttoeslag gaslevering

Sinds 2005 betaalt u voor gaslevering een extra toeslag, de zogenoemde regiotoeslag. Deze toeslag wordt betaald voor het transport van gas over het landelijke transportnet van de Gasunie. Deze toeslag wordt hoger naarmate u verder van het gaswinningsgebied in Groningen afwoont, omdat de transportkosten dan toenemen. Energieleveranciers mogen zelfstandig bepalen hoeveel zij hiervoor rekenen en dit staat los van de netwerkkosten.

Factoren voor het leveringstarief

Energieleveranciers mogen zelf het leveringstarief bepalen voor gas en elektra. Iedere leverancier berekent dit anders, maar wel afhankelijk van de factoren die invloed hebben op de marktprijzen.

Factoren op de energiemarkt
Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties