Netwerkkosten

Perodieke aansluitvergoeding

Een vast bedrag per jaar voor onderhoud en het in stand houden van de energieaansluiting.

Transportonafhankelijk tarief (vastrecht)

Een vast bedrag per jaar om kosten voor facturering, incasso, debiteurenbeheer, betalingsverkeer en administratie te dekken.

Transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief)

Een vast bedrag per jaar voor het transport van energie (onder meer voor het onderhoud van de netten en precariobelasting). De hoogte van dit bedrag voor elektriciteit is onder meer afhankelijk van het gecontracteerd vermogen, het maximale vermogen per maand en (voor laag- en middenspanning) van het werkelijke gebruik. De hoogte van dit bedrag voor gas is gebaseerd op de aansluitcapaciteit (voor profielgrootverbruikers) of gecontracteerde capaciteit (voor telemetriegrootverbruikers).

Meterhuur

Een vast bedrag per jaar voor het beheer, onderhoud en de plaatsing van de energiemeter.

Hoewel de ACM ieder jaar de aansluit- en transporttarieven vaststelt, kunnen deze per netbeheerder nog verschillen. Voor een exacte doorrekening dien je de tarieven en berekeningmethode van de eigen netbeheerder te gebruiken.

Nog meer informatie over de ENERGIEMARKT in Nederland   Vragen of suggesties